זמן פנוי

איך מתבצע תהליך פרצלציה?

פרצלציה היא תהליך בעולם הנדל"ן שבמסגרתו מבצעים איחוד וחלוקה מחדש של קרקעות, שטחים או מגרשים.

נגישות