ייפוי כוח מתמשך: כל מה שצריך לדעת

נושא ה"אפוטרופסות" הוא נושא וותיק מאוד ומוכר. כך גם הרעיון של "ייפוי כוח" בכלל. אך האם אתם מודעים לרעיון החדש יחסית (בארץ) של "ייפוי כוח מתמשך" ולתועלת האפשרית עבורכם?

להיערך מראש, לפי העדפותיכם

אנשים פועלים בכדי להיערך לעתיד, על השינויים שהוא מביא בהכרח, במגוון אופנים. ישנה תמיד האפשרות, שבעתיד תמצאו עצמכם באופן זמני ולעתים ממושך, חסרי יכולת לבצע פעילויות מסוימות או לקבל החלטות. למשל, במקרה של תאונה שבעקבותיה אתם מורדמים. ניתן להיערך לכך מראש, באמצעות ייפוי כוח מתמשך. אבל ראשית, חשוב כמובן להבין מה אומר המושג ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח הוא הרשאה רשמית לאדם אחר לבצע בשמכם פעולות מסוימות. אפוטרופסות, היא המצב שבו בית המשפט קובע עבורכם מיופה כוח, במקרה הצורך. ייתכן שהאדם הממונה יהיה אדם אחראי ומצוין, שאפילו מוכר לכם אישית ואמין מבחינתכם. למרות זאת ובאופן טבעי, החלטותיו ינבעו מתפיסת עולמו ודעותיו האישיות. לא מאלה שלכם. בייפוי כוח מתמשך, אתם קובעים מראש מי יהיה מיופה הכוח וגם פרטים רבים וחשובים לגבי אופן פעילותו. הדבר משמעותי מאוד, מאחר שבאופן כזה פעולות מיופה הכוח תהיינה פעולות שנותנות ביטוי לרצונותיכם.

מה תוכלו לקבוע?

בייפוי כוח מתמשך, ניתן להגדיר דברים רבים וחשובים, ספציפיים מאוד. שני היבטים מרכזיים לכך, הם

זהות מיופה הכוח – כל אדם שנראה לכם, אשר מסכים לשמש בתפקיד. אלה יוכלו להיות גם כמה אנשים במקביל.

עם זאת, לא ניתן למנות כמיופה כוח אדם ממנו אתם מקבלים בתשלום שירותי רפואה, סיעוד, שירותים סוציאליים או סיוע מקצועי בהכנת ייפוי הכוח עצמו.

הסמכויות שיינתנו בידו – תוכלו להגדיר (אינכם חייבים) סמכויות ספציפיות שיינתנו למיופה הכוח. תוכלו גם להגדיר במפורש, מה אסור יהיה לו לעשות בשמכם. מה שלא הוגדר, יהיה נתון לשיקול דעתו וכמובן, גם יהיה תלוי במגבלות שמציב החוק.

חשיבות הסיוע המקצועי

ייפוי כוח מתמשך יש לעשות אצל עורך דין אשר הוסמך לנושא זה באופן ספציפי. הוא לא יוכל להיות אדם, שיש לו אינטרס אישי בהכנת ייפוי הכוח. לא רק שהחוק מחייב הסתייעות בעו"ד לשם כך, אלא תהיה עבורכם חשיבות רבה להסתייע בו, גם כאיש מקצוע מנוסה בתחום זה. נזכיר, שמדובר בנושא שלרובנו אין בו ניסיון קודם. כמו כן, הוא אישי מאוד ועשיר בניואנסים ושיקולים אישיים. כך שהידע וגם הניסיון המקצועי של העו"ד, עשויים לקבל כאן ביטוי משמעותי לטובתכם. בסיום ההליך, מפקידים את טופס ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך: כל מה שצריך לדעת

עוד נקודות חשובות

מגבלות על הסמכות – למיופה הכוח אסור בכל מקרה לבצע פעולות מסוימות (למשל עריכת צוואה). פעולות אחרות, יחייבו אישור בית משפט (עסקאות מקרקעין למשל). יש גם פעולות, אשר מותרות רק אם אישרתם זאת במפורש בייפוי הכוח (כמתן הלוואה, תרומה או מתנה בשמכם).

ייפוי כוח לצרכים רפואיים – כעקרון, ייפוי כוח מתמשך מתייחס להחלטות לגבי רכוש ו/או נושאים רפואיים. אם כל מה שדרוש הוא ייפוי כוח למטרות רפואיות, ניתן להסתפק ב"ייפוי כוח לטיפול רפואי". ייפוי כוח כזה ניתן לעשות גם אצל רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך.

פיקוח על מיופה הכוח – מי יהיה אחראי, על האדם שיהיה אחראי לקבלת החלטות במקומכם? תוכלו להגדיר אדם כזה, אשר מיופה הכוח יהיה חייב לדווח לו, בתדירות שקבעתם. ניתן גם להגדיר שהוא ידווח לאפוטרופוס הכללי.

לסיכום

מומלץ להכיר ולהבין את נושא ייפוי הכוח המתמשך ולשקול את התועלות שגלומות בו עבורכם.

 

נגישות