ברכת השחר: מהי ומה תפקידה בסדר היום?

כל אדם דתי ומאמין לוקח על עצמו הרבה מאד חובות ואיסורים. אחדים מחליטים לשמור על השבת, יש כאלו שמחליטים להקפיד יותר על הלכות כשרות ויש את מי שמאמינים כי צניעות ושמירת נגיעה אלו הדברים החשובים. כך או כך, נראה כי בכל מקרה לאנשים מסורתיים ומאמינים חשוב להקפיד על התפילות והמנהגים, וזה עניין גורף שלא קשור להחלטות אחרות ותפיסות לגבי נושאים שונים. כמובן, יש את אלו שמקפידים ללכת בכל יום לבית הכנסת ואלו שמגיעים בעיקר בשבתות, אלו שמתפללים בעיקר בבית, אלו המניחים תפילין מדי יום והמנעד הוא בהחלט רחב. גם כאן, נראה כי ישנן ברכות שהן יותר פופולריות ושגורות מאחרות וברכת השחר היא בלי ספק אחת הנפוצות שבהן, כזו הנאמרת מדי יום על ידי נשים וגברים כאחד עם הקימה מהמיטה בבוקר. אז מהי בעצם הברכה הזו ומה התפקיד שלה? הנה כל מה שחשוב לדעת.

מהי ברכת השחר?

ובכן, מדובר למעשה לא בברכה אחת, אלא בסט של ברכות הנאמרות מדי בוקר מהרגע בו פוקחים את העיניים ועד לתפילת השחרית. המשמעות שלהן היא הודיה כלפי הקדוש ברוך הוא על כך שהחזיר בנו את נשמתנו בבוקר לאחר שנת הלילה. מקורן של הברכות הוא בתלמוד מסכת ברכות והן למעשה מנחות כיצד לברך על כל פעולות שונות טריוויאליות שעושים מדי יום מרגע ההשכמה ועד לתפילת השחרית. ניתן לקרוא את ברכת השחר מסידור ספרד בנוסח עדות המזרח ונוסחים דומים וכן לקרוא את הברכות בנוסח אשכנז. כמו כן יש ברכות שחר בניסוח מעט שונה לנשים.

ברכת השחר: מהי ומה תפקידה בסדר היום?

מהו תפקידה של ברכת השחר?

כאמור, מדובר על סט ברכות בהן אנו מודים על דברים כביכול טריוויאליים וחסרי משמעות שאנו עוברים בכל בוקר כמו פקיחת העיניים, הנחת הרגליים על הקרקע כאשר יורדים מהמיטה, הבגדים שאנו שמים על עצמינו כשאנו קמים בבוקר וכן הלאה. הכוונה כאן היא לציין ולהזכיר שכל הדברים הללו ממש לא מובנים מאליהם. הם ניתנים לנו בזכות הקדוש ברוך הוא שמדי יום נותן לנו את החיים. כאשר מתעוררים מהשינה יש ברכה אחידה וקבועה לגברים ולנשים:

"אלהי, נשמה שנתת בי – טהורה. אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, רבון כל העולמים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה ה', המחזיר נשמות לפגרים מתים."

מכאן, ישנן מספר גדול של ברכות שיש לברך כאשר עושים פעולות שונות עד לתפילת שחרית. הנה כמה דוגמאות:

  • כאשר פוקחים את העיניים יש לברך "ברוך פוקח עוורים".
  • כאשר לובשים את הבגדים בבוקר יש לברך "ברוך מלביש ערומים".
  • כשנועלים את הנעליים יש לברך "ברוך שעשה לי כל צרכיי".
  • כאשר שמים חגורה יש לברך "בורך אוזר ישראל בגבורה".
  • בעת נטילת ידיים יש לברך "ברוך אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על נטילת ידיים".

ברכת השחר כיום

עם השנים וצמיחתו של העם היהודי, הבינו חכמים שלא כולם בקיאים בברכות והחליטו שיש לומר אותן בבית הכנסת לפני תפילת שחרית. כיום זהו הנוהג ואכן קוראים את ברכות השחר בבית הכנסת ואין חובה לומר אותן בבית, דווקא בזכות העידן בו אנו חיים המאפשר לכל אחד להגיע בקלות לנוסח הברכות, נראה כי יותר ויותר שומרי מסורת בוחרים לומר אותן מדי בוקר. המשמעות שלהן היא בהחלט יפה וזה חשוב להודות לבורא שנתן לנו חיים מדי בוקר.

נגישות