ועדה רפואית בביטוח לאומי: איך מתמודדים איתה?

ביטוח לאומי הוא גוף שהאזרח הממוצע פועל מולו בהזדמנויות ובאופנים רבים ושונים לאורך החיים. אחד הדברים החשובים שכדאי להיות מודעים להם בהקשר זה, הוא הנושא של "ועדה רפואית".

מה היא ועדה רפואית

המוסד לביטוח לאומי מספק סיוע מסוגים שונים למבוטחים בו, כולל במצבי נכות. שאלה בסיסית לגבי מצבי הנכות, היא מה מידת הנכות ומה השפעתה על התפקוד בחיי היום יום? על בסיס קביעה זו ונוספות, המוסד לביטוח לאומי קובע את הזכאות לקצבת נכות ואת היקף הסיוע שיינתן. מדובר בנושא רחב, עם לא מעט מידע שחשוב להכיר מראש. בתמצית, ניתן לומר שהוועדה קובעת שני דברים. היא קובעת האם יש מגבלות רפואיות ובאיזה היקף ומגדירה זאת כדרגת "נכות רפואית". היא גם קובעת האם ואילו מגבלות יש בתפקוד, במסגרת עבודה או בחיי היום יום. מגבלות אלה, הן השלכות מעשיות של הנכות הרפואית והן מתבטאות במונחים "נכות כללית" או "דרגת אי כושר". בוועדה הרפואית ישנו רופא או כמה רופאים, בהתאם לתחומי הליקוי שבהם ידונו – כל רופא מומחה לתחום מסוים. הוועדה תעבור על המסמכים שהגשתם ותשמע מה יש לכם לומר. בהמשך לכך, ייתכן שתידרש בדיקה גופנית, לשם הערכת המגבלות. זאת, על פי פרוט בדיקות שנקבע ב"ספר המבחנים הרפואיים" ("ספר הליקויים"). לבסוף, הוועדה תקבע את מועד התחלת הנכות, "אחוזי הנכות" והאם זו נכות קבועה או זמנית.

ועדה רפואית בביטוח לאומי: איך מתמודדים איתה?

לשם קביעת אחוזי הנכות, נלקחים בחשבון ה"ליקויים" השונים, מידת חומרתם וכן כישורים אישיים ככל שישנם, אשר מצמצמים מגבלות. למשל מיומנות בשפת סימנים. כאשר מדובר ביותר מליקוי אחד, האחוזים שמגיעים על כל ליקוי יחוברו לפי צורת חישוב מיוחדת (כלומר, לא בסיכום פשוט). זכאות לקצבת נכות, תלויה במעבר רף מסוים של אחוזי "נכות כללית". עצם הקביעה שישנה נכות כללית, תלויה במעבר רף מסוים של אחוזי "נכות רפואית". הוועדה עשויה להחליט שדרושות בדיקות של מומחים רפואיים נוספים או שעליכם להביא מסמכים נוספים. אם החלטת הוועדה לא תראה לכם, תוכלו להגיש על כך ערעור. כמו כן, אם מצבכם יחמיר בהמשך, תוכלו להגיש בקשה נוספת לקצבת נכות.

מי ומתי נדרש להופיע בפניה

סביר שתקבלו זימון לוועדה רפואית, בעקבות הגשת תביעה לקצבת נכות כללית. זה הוא הליך שגרתי למדי בהקשר זה. לעתים נדרשים להגיע שוב לוועדה רפואית, בכדי שמומחה רפואי לתחום נוסף יעריך את המצב. כמו כן, אם הוגדרה לכם בעבר נכות זמנית, עשויה להידרש מדי פעם הערכה מחדש של המצב. מקרים כמו שיתוק או תלות במכשיר הנשמה, עשויים לבטל את הדרישה להיות נוכחים בוועדה הרפואית.

מה היא הדרך הטובה ביותר להיערך?

התהליך מתחיל כאמור, מהגשת בקשה לקצבת נכות. לבקשה יש לצרף מסמכים, שמוכיחים את המגבלות שבגללן מבקשים את הקצבה. לכן ההיערכות לוועדה מתחילה כבר מאיסוף מסמכים יסודי והגשת הבקשה בדיוק כנדרש. אם לאחר מכן תשיגו מסמכים נוספים, תוכלו להביא אותם איתכם לוועדה. בוועדה עצמה יש להציג את הדברים בעל פה ואתם עשויים להישאל שאלות. לכן, ברור שצריך להגיע מוכנים מבחינה זו. ניתן להגיע לוועדה עם עורך דין שייצג אתכם ושיהיה נוכח בבדיקה הגופנית שתתבצע שם.

לסיכום

ההחלטות שמתקבלות בועדות הרפואיות, הן לעתים קרובות בעלות השלכות משמעותיות מאוד לחיי המבוטחים. לכן, מומלץ להכיר את הנושא מראש ואם הוא עולה על הפרק, להגיע מוכנים היטב.

נגישות